می دانی ...؟؟

درست است که
بعضی ها بوده اند و بعضی ها هستند!
و خیلی ها هم بعدا می آیند!
اما من می خواهم عزیزه ِدله تو باشم
می دانی ...؟؟
این را از همه بیشتر دوست دارم.

/ 0 نظر / 12 بازدید