قرار نیست تو بیفتی اگر...

مراقب باش!

روزگار هلت میدهد؛

اما قرار نیست تو بیفتی،

اگر خودت را به آسمان گره زده باشی، اوج می گیری...

به همین سادگی...
/ 0 نظر / 17 بازدید