برای خودت زندگی کن و لذت ببر ...


برای خودت زندگی کن و لذت ببر ...

به جهنم که رفت ، بی لیاقت بود

کسی که تو را دوست داشته باشد ، با تو میماند

برای داشتنت میجنگد

اما اگر دوستت نداشته باشد به هر بهانه ای میرود
 
 

/ 1 نظر / 23 بازدید
شقایق م.ه

به جهنّم که نیستی ! مگر مغول ها یک قرن ِ تمام حمله نکردند ؟! مگر نگذشت ؟! نبودن تو هم می گذرد ...