عاشقتـه تضمینــــــی...

کسـی کـه بیشتر از 3 دفعـه پشـت ســـــر هـم بهـت گفـت ازت متنفـرم ;

عاشقتـه تضمینــــــی...

 

 

/ 2 نظر / 25 بازدید
محدثه

وااااقعا؟؟؟

بهم گفت ازتمتنفرمبیای خونه میکشمت دلم میخواد اسمتو از شناسنامه ام محوبشه اثری از تو تو زندگیم نباشه کنارم میشینه توچشام نگاه میکنه ومیگه واقعا ازم متنفر؟شوهرم که میگه