تو را فریاد می زند

عشق یعنی:

وجودم

تو را فریاد می زند و

دلم

هُرم نفسهایت را...!
 
/ 2 نظر / 16 بازدید
هم ندا

عشق يعني من فنا گشتن براي موي تو عشق يعني من تمنا كردن از ابروي تو عشق يعني من شكفتن در گل گيسوي تو عشق يعني بوسه از آن غنچه ترسوي تو