بـرگ خیـــــس

دلتــــنگـــــم ...

مثــــل یـک بـرگ خیـــــس دور از شــاخــــه

کـــه حتـی بغــض لــــه شـدنـش بــــه گـوش هیچکــس 

نمــــی رســـــد ...!!!


/ 1 نظر / 19 بازدید
هم ندا

همچو برگي زير پا افتاده محوم از غم دلدادگي خيس اشكم اين چرا باشد سزاي سادگي؟