گره ی کور

بگذار همه ی زندگی ام گره ی کور بخورد

دستهای “تو” که باشد ملالی نیست…

با نگاه “تو”

گره از همه چیز باز میشود

حتی از دل گره خورده من...!
/ 2 نظر / 13 بازدید
امید

سلام بسیار زیبا بود [گل]

هم ندا

صد گره باز مي كند، يار كه ناز مي كند لب كه به خنده ميزندول وله ساز ميكند