داشت دیـــــــــوانه ام میکرد...

بعد از رفتــــــــــــنش موهایــــــــــم را از ته زدم....
خاطرات انگشــــــتانش لای موهایم....
داشت دیـــــــــوانه ام میکرد....

/ 2 نظر / 13 بازدید
نگار

ای روزگار هیش کی منو دوس نداره پس به خاطر همینه که موهام اینقده بلنده ..... هی روزگار.......

sara

در شکفتن جشن نوروز برایت در همه ی سال سرسبزی و جاودان و شادی و برخورداری از همه نعمتهای خدادادی آرزومندم[ماچ][بغل]