بیـن خـودمون بمونه


سـرمـایی که بـودم همیشه
ولـی . . .
بیـن خـودمون بمونه
سـرمـایی تـر می شـم
وقتـی...
پـای آغـوش  تـو در میـان بـاشـه


/ 0 نظر / 17 بازدید