تمامت را می خواهــــــم...!

این دیدارهای کم و بیش،تنها دلم را می سوزاند،
کوتاه بگویم..
تمامت را می خواهــــــم...!
/ 1 نظر / 15 بازدید
هم ندا

من تمامي دلم و دل همه از عشقت سوز تو شدي صاحب اين من به همه شب تا روز لبكي تر كن و اين جان و تن و دل را گير ببر و بر تن و جان و دلكت آن را دوز