غافلگیرم می کند

هزار سال هم

بگذرد...

نگاه ات

غافلگیرم می کند

تــــــــو

در هر لحظه

هزار اتفاقی...
/ 2 نظر / 13 بازدید
هم ندا

تو اتفاق مي افتي و من هاج و واج مينگرم چشم بر هم نميزنم تمام كه ميشود بدرود ميگويي و همچنان مينگرم محو ميشوي كور ميشوم تا دوباره اتفاق بي افتي

لیلا

نظری ندارممممممممممممم