نـــه نمیــــدانــــی!

نـــه نمیــــدانــــی!
هیـــــچ کـــس نمـی دانــــد
پشتــــــــ ایـن چهــــره ی آرام،
در دلــــــــــم چــه مـی گـذرد!
نـــه نمیــــدانــــی!
هیـــــچ کـــس نمـی دانــــد
ایـــن آرامــش ظــاهــر و ایــن دل نــا آرام
چقــــدر خسته ام میـــکنــد…!

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
هم ندا

چشام آروم ، دلم پر خون همه چشمامو ميبينن پر از خاره تو گلدونم همه گلهامو ميچينن