نکند آن دورترها...

خواب هایم بوی تن تو را می دهد...

نکند آن دورترها...نیمه شب...در آغوشم میگیری..../ 1 نظر / 14 بازدید
هم ندا

بوي تو را گرفته تن ، تو گشته ام نمانده من