مـــــــــــرد مـن

صــدایت میکنم “مـــــــــــرد مـن” 

“جــــــانی” که میگویی…

جانم را میـــــــــــگیرد….

نـــــــــــــــــــــزن این حـــــرف ها را

دل من جنبــــــه ندارد...

/ 3 نظر / 13 بازدید
هم ندا

تا تو صدايم ميكني از خود جدايم ميكني دل ميدهم در دست تو خود را خدايم ميكني

sara

عززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززم.[نیشخند]

جوادی

زیبا بود خوشحال میشم به وب منم سربزنی.