فال حافظ

 
سرگرمی ام شده گرفتنِ فال حافظ و من خسته از جواب های تکراری:
“غم تمام می شود”
“غصه نخور”
“مشکلات حل می شود ”
و...
دلم می گیرد، چرا حافظ نمی داند بی او هیچ چیز تمامی ندارد جز این زندگی؟!
/ 0 نظر / 23 بازدید