بگو با چه جادوئی؟؟؟

بــــــاور نمی کنم 

اینگونه عاشقـانه 

در مـن ، حبس شده باشی!! 

بگو با چه جادوئی 

مرا اینگونه نا عادلانه وقف خودت کردی؟
 

/ 2 نظر / 15 بازدید
هم ندا

باورم كن اين همه گم گشته در پرچين موهايت منم باورم كن آن كه ويران گشته اندر تاب گيسويت منم وقف خود كردي مرا اي ساقي شيرين لب خوش گفتگو از پس ابرو نگه كن آنكه با چشمان تر افتاده در جويت منم