دلتنگت شده ام

آدم خوب قصه های من !
دلتنگت شده ام
حجمش را میخواهی؟!
خـــدا را تصور کن !


/ 1 نظر / 16 بازدید
هم ندا

قصه ام حال تو و غصه ام احوال دلت همه جانم شده بيمار به دنبال دلت بي خبر از خود زيبا رخت انقدر گزاري ما را شده روح وتن و افكار دلم مال دلت