مژدگانی

 جاگذاشته ام دلی

هرکه یافت

مژدگانی اش تمام “زندگی ام”


/ 2 نظر / 13 بازدید
هم ندا

شدم مست پيمانه ساقي ،بيا بيا دست ((ما گير و باقي)) ،بيا دلم گم شده بين اين جامها بياور دراين شب چراغي، بيا