ﮐــــــــﺎﺵ ﻏــﻢ ﻭ ﻏﺼــــﻪ ﻫــــــــﻢ ﻗﯿــــــﻤﺘﯽ ﺩﺍﺷـــــت !...
ﻣﺠـــﺎﻧﯽ ﺍﺳـﺖ ﻟﻌﻨــــﺘﯽ !
ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺧــــــــﻮﺭﻧﺪ
 
/ 2 نظر / 15 بازدید
لیلا

از شیخ ِ بهایی پرسیدند : خیلے سخت می گذرد ، چـه باید کرد ؟ شیخ گفت: خودت که می گویی ، سخت مےگذرد ، سخت کــه نمی ماند! پس خـــدا را شکــر کــه می گذرد و نمی ماند ...

هم ندا

قيمت غصه هاي تو اشكاي مثل شبنمه نگو كه قيمت نداره ، دنيامو بر هم ميزنه