سکوت

سکوت خطرناک تر از حرف های نیش دار است 

بدون شک کسی که سکوت می کند

روزی حرف هایش را سرنوشت به شما خواهد گفت.


/ 2 نظر / 13 بازدید
هم ندا

سكوت خميازه كش شبنم از باران و رعد وبرق هولناك تر است وقتي مور باشي و كور