شبهای عاشقی

عاشق که میشوی

مواظب خودت باش ...

شب های باقیمانده عمرت

به این سادگی ها

صبح نخواهند شد ...
/ 1 نظر / 14 بازدید
هم ندا

شبها كه ميخوابي درعين بيداري، انگار از اين دنيا بيزار بيزاري عاشق شدي جانم ، سالم تنت اما افكار ميگويد: بيمار بيماري