واسه عاشقی

واسه عاشقی نه لازمه شاعر باشی ؛
نه لازمه فرهاد باشی و کوه بکنی ....
یکم شعور داشته باشی کافیه ... !!!


 


/ 2 نظر / 21 بازدید
هم ندا

من نه اندازه فرهاد و نه بيش از مجنون خورده ام جام ز چشمان تو اي زيبا رو فقط از گوشه چشمت كه نمي اشك آمد بوسه اي زد لبم و مست شدم بي دارو

محدثه

کیه بفهمه؟...