تو خاص نیستی


اگه یه روز یکی با همه ی قلبش دوست داشت

حواست باشه

تو خاص نیستی

اونه که آدم کمیابیه و در حال انقراض

مواظبش باش . . .

/ 1 نظر / 13 بازدید
هم ندا

كسي كه واقعا بخواد ، تو رو فقط داشته باشه تو گلدون دلش فقط عشق تو رو كاشته باشه خيال نكن مخ نداره ، يا خيلي داغونه دلش فقط يه كم خاصه طرف ميخواد دوست داشته باشه