همه میگن ...

همه میگن :
" توش چی دیدی که عاشقش شدی؟؟"
آخه مگه اینــــم سواله که می پرسی؟ ...
اگه قرار بود توام ببینی که تو عاشقش می شدی...


/ 2 نظر / 15 بازدید
هم ندا

هرچه ديدم در تو با كس گفتم ، او باور نكرد هرچه كس گفت از دورنگي تو ،دل باور نكرد گفتم اي كس ، ناكسي بس كن برو سوي خودت من در او ديدم همان چيزي كه كس باور نكرد

کمک یار

پایان هرنقطه سرآغآز ِ ديگري ستـــ گفتند از نقطه ! برای "پایان" یا "آغاز" ! ! گاه می شود گفت نقطه و تمـــــــــــــــام ! و گاه می شود گفت نقطـــــــــــه سرخطــــــــ