ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﯽ...

ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﯿﭻ ﺭﻭﺯﯼ ﺫﻭﻕ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ !
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﻄﯿﻼﺕ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺁﺩﻡ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﯿﺸﻪ .....
/ 2 نظر / 15 بازدید
negar

تنهایی سرده ، خیلی ام سرده ...

هم ندا

وقتي با تن هايي ، تنهايي هميشه تنهايي ميان تن ها تن ها تنهاترت ميكنند انگار بي تن ها هيچوقت تنها نيستي انگار تن ها خودت را نيز از تو ميگيرند