نقـــد می خواهمت !!

 
آنقـــدر نیستــی
که گاهــی حس می کنـم 
عشق را نسیـه به من داده ای ...!
بــی تابــَـــم ... !
نقـــد می خواهمت !!
/ 2 نظر / 32 بازدید
sara

بدو که روز کوتاهه پائیز آخر راهه هندونه رو آوردی؟ جوجه هاتو شمردی ؟ زمستون میشه فردا مبارک باشه یلدا [قلب][ماچ][بغل]

هم ندا

كم كم آيي به نظر اي ز نظــــر دور بيــــــا بهـــــر ديـــدار منه لال و كر كـــــور بيــــــا نقدِ جان ميدهمت نسيه به من كن نظري بال و پِِــــــر باز كن و در شــــب بي نور بيا