کسی که دوست داری را ببوس

کسی که دوست داری را ببوس ،
یا حداقل به او بگو دوستش داری ،
اینطوری شاید هم تو نجات پیدا کنی هم او...

/ 0 نظر / 25 بازدید