داره باهات حرف میزنه


وقتی دستت تو دست عشقته و آروم یه فشار کوچیک به دستت میده ...


بی تفاوت ازین فشار رد نشیا

داره باهات حرف میزنه...

میگه دوست داره!

میگه هوات و داره!

میگه حواست به من باشه!

میگه حواسش بهت هس!

میگه تنها نیستیا!

میگه....

تو هم همینجور که دستت تو دستشه

آروم انگشت شصتت و بکش رو انگشتاش...


آره یه وقتایی بی صدا و بی نگاه حرف بزنین

 


/ 3 نظر / 12 بازدید
هم ندا

تو با انگشتهايت ميشماري تپيدنهاي قلبم را ز شستم تو با چشمان آهويت فلاني كني بي ساغرو مي مست مستم

sara

خیلی قشنگ بود دوست جووووووووووووووووووووونم.[بغل] منم ازین دستا میخوام که هوام و داشته باشه[ماچ]

محدثه

دلم خواستتتتت....