کودکى اندیشید...


کودکى اندیشید که خدا چه مى خورد، چه مى پوشد و در کجا منزل دارد؟

ندایی آمدکه:


او غم بندگانش را میخورد

گناهانشان را مى پوشد

و در قلب شکسته آنان ساکن است

/ 0 نظر / 14 بازدید