یک مرد خوب

یک مرد خوب
باید لااقل یک قصه آرام بلد باشد ...
برای وقت هایی که عشقش بی قرار است و نمی خواهد از بی قراری هایش حرف بزند ...
برای وقت هایی که عشقش لج می کند ...
بهانه می گیرد ...

بغض می کند ...
قهر می کند ...
برای وقت هایی که عشقش بچه می شود....!!!!!

/ 2 نظر / 23 بازدید
n

[گل]

هم ندا

قصه هايم دردت آرام و دو چشمت خواب كرد اندرون ظلمت انديشه ات نوري زد و مهتاب كرد