من یک دختـــر ایــرانــیــم


من یک دختـــر ایــرانــیــم

بـــــدان "حــــوای" کسی نـــــمی شــوم که به "هــــــوای" دیگری برود

تنهاییم را با کسی قسمت نـــمی کنم که روزی تنهایم بگذارد

روح خـــداست که در مــــــن دمیـــده شده

و احســـــاس نام گرفته ٬ارزان نمی فروشمش
...
دستــــــهایم بــالیـــن کـــودک فـــردایـــم خـــواهـــد شــــد

بـــی حـــرمتـــش نمی کنم و به هــر کس نمی سپارمش . . .

 


/ 1 نظر / 16 بازدید