چـــه زیباستــــــ .........

چـــه زیباستــــــ .........

کـه تــو تنـــهــا نیــاز مـن بـاشــی
و چـه عــاشقانـــه استـــــ
کـــه تــــو تــنــهـــا آرزویــــم باشــی
و چــــه رؤیـــایـــی استــــــ

ایــن « لحظـــه هـــای نــاب عــــاشقی »

و مــن همـــه زیبــایــی عاشقانـــه و رؤیـــایـــی را
فـقـط بـــا تــــــــو حس می کنــــم
 
/ 2 نظر / 14 بازدید
negar

به تمامى سوگندهاى این دنیا قسم “دوستت دارم” ، آیا براى ماندنت کافى نیست ؟ !

هم ندا

ز آدمها به آدمها رسد هر دم خبرهايي ز بد عهدي آدمها دلم ميگيرد هر لحظه ز اين نامردميهاي بدون مرز آدمها