# آغوش

پیامبــر عشق

تــــو پیامبــر عشقے و مـن ایمان مے آورم بـه ایـن عشـق هــر روز هــر ساعت هــر لحظـهسـربــه سجـده مینهم در محراب آغــوشت مـن مومـن بـــه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻱ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ...

ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩﺧﻴﻠﻲ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩﺩﺳﺖ ﺑﺎ ﺩﺳﺖﺁﻏﻮﺵ ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺵﺑﻮﺳﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﻧﺎﻛﺠﺎ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ....ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید

ﻣـﻦ ﻓـﻘـﻂ ﺗــــــﻮ ﺭﺍ ﻣـﯽ ﺑـﯿـﻨـﻢ ...

در وجود هر زنﺩﺧـﺘـﺮﺑـﭽـﻪ ﺍﯼ ﭼــﻬﺎﺭﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﺒـﯿـﻦﮐـﻪ ﺍﺯ ﺗـﻮ ﻓـﻘـﻄــ ﻣـــــﻬـﺮﺑـﺎﻧـﯽ ﻭ ﺗـﻮﺟـﻪ ﻣـﯽ ﺧـﻮﺍﻫـﺪ ،ﺩﺭ ﺁﻏـﻮﺷـﺶ ﺑـﮕـﯿـﺮ ، ﻧـﻮﺍﺯﺷـﺶ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 14 بازدید

تو همیشه در دنیای من خدایی....!!

زمان میگذرد...خاطراتمان را تنگ در آغوش میگیرم...خسته از تمام حرفهایی که بوی تو ندارندبه اتاق مملو از افکارت باز میگردملبخندت ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 16 بازدید

بـاید مـردانگی ببارد

بـایدمـردانگی ببارداز سر و روی کارهایتسینه سپـر کنیوقت بی حوصلگی هـایـمو مـنزنانگیم را مشت کنمبکـوبـم بر هیبت  مردانگیتخسته که شدم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید

معجزه زمان

ﻋﺠﺐ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﯼ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣـــــــــــــــــﺎﻥﺑـــــــــــــگذﺍﺭ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢﺁﻧـــــــﮑﻪ ﻗــــــﺪﺭ ﺑــــــﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻧـــــــــــﺪﺍنستﻻﯾـــــــــــﻖ ﺣــــــــــــﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻓﮑﺎﺭﺕ ﻧــﯿﺴﺖﺑــــــــــــــــﮕﺬﺍﺭ ﺑــﺮﻭﺩﺧــــــــــﻮﺍﻫﺪﻓــــــــﻬﻤﯿﺪﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑــــــــــــﺎﺯﺍﺯﺁﻏﻮﺵ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید