# عاشقی

پیامبــر عشق

تــــو پیامبــر عشقے و مـن ایمان مے آورم بـه ایـن عشـق هــر روز هــر ساعت هــر لحظـهسـربــه سجـده مینهم در محراب آغــوشت مـن مومـن بـــه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید

ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﺎﺷﯽ

  ﺩﺭ ﻣﺮﺩ ﻫﺎ :ﺣﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﻤﺸﻮﻣﯿﺬﺍﺭﻥ "ﻏﯿﺮﺕ"ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺣﺲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻣﯿﮕﻦ"ﺣﺴﺎﺩﺕ" ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮﺩﻭﺷﻮﻥ ﻣﯿﮕﻢ"ﻋﺸﻖ"....ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﺎﺷﯽ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 12 بازدید